top of page

Privacy verklaring

Privacy klanten  
Voor een goed verloop van de coaching/therapie is het noodzakelijk dat ik, als jouw begeleider, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat het door jou ingevulde werkcontract en mijn aantekeningen over het verloop van de coaching.  
 
Ik wil jouw privacy waarborgen. Dit betekent dat ik: zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens; ervoor zorg dat ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier heb. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  
 
De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden: Met jouw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Voor het opstellen van een factuur naar de opdrachtgever. Hierbij wordt een klein deel van de gegevens (naw) gebruikt. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. De gegevens van het dossier vernietig ik maximaal zes maanden na afronden van de begeleiding.  
 


Privacy bezoekers website
Lineke Kamminga vindt de privacy van alle bezoekers van deze website van het hoogste belang en zorgt daarom zoveel mogelijk dat alle informatie die de bezoeker geeft, vertrouwelijk blijft en in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
Delen van gegevens met derden Lineke Kamminga zal jouw gegevens nooit verkopen aan derden. Zij geeft de persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Lineke Kamminga zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Lineke Kamminga blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.  


 
Websitebezoek 
Lineke Kamminga houdt op de website algemene gegevens bij, waaronder het IP-adres van je pc en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens kan Lineke Kamminga gebruiken voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lineke Kamminga gebruikt deze informatie om de werking van haar website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden gegeven.  
Google Analytics 
Lineke Kamminga maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.  
 
Lineke Kamminga heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten; heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; heeft 'gegevens delen' uitgezet; maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken: 

Lineke Kamminga maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Lineke Kamminga de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meeste gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

Hosting: Lineke Kamminga heeft een verwerkersovereenkomst met 2com2.nl. 

Beveiliging 
Lineke Kamminga gaat serieus om met de bescherming van jouw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, niet-gerechtigde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


De website van Lineke Kamminga heeft een SSL-Certificaat om zo goed mogelijk te garanderen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Lineke Kamminga verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op. 


 

Wijzigen privacyverklaring 
Lineke Kamminga mag de inhoud van deze privacyverklaring wijzigen zonder de bezoekers daarvan op de hoogte te brengen. Het aanpassen van de privacyverklaring is afdoende.  
laatst aangepast 9 juni 2019 
©Lineke Kamminga 
Lineke Kamminga, Wilkemaheerd 54, Groningen

e-mail: info@linekekamminga.nl 

Tel.: 06 4000 75 09
 

bottom of page