top of page

Lineke Kamminga

Als individu, loopbaanbegeleider, coach, en ondersteuner bij verdriet en rouw heb ik een schat aan ervaring opgebouwd. In ruim twintig jaar als loopbaancoach in het hoger beroepsonderwijs heb ik tientallen trainingen gegeven en honderden medewerkers met hun vragen rond inzet van kwaliteiten, samenwerking, vitaal je functie vervullen verder geholpen. 

Vanuit eigen ervaring kwam ik terecht in het begeleiden van nabestaanden van zelfdoding. Dat doe ik al ruim dertig jaar. Immer een gevoelig proces dat met gedoseerde vragen en warme aandacht rouwenden milder stemt en meer in vrede laat komen met wat is gebeurd.

 

Focus

Mijn focus ligt op de persoonlijke groei van mensen die er zelf voor kiezen zich verder te ontwikkelen. Welkom als je je verlies-ervaringen actief wilt verwerken of als je ruimer vorm wilt geven aan je nog niet vervulde wensen en je vitaliteit wilt vergroten!

 

Daarnaast kun je voor werk- en loopbaanvragen bij mij terecht.

Voor gerichte arbeidsmarktbenadering verwijs ik je naar collega’s door.

Loopt je relatie stroef en willen jullie graag dat een derde paar ogen meekijkt, maak dan gerust een afspraak. Als relatiecoach werk ik vanuit de EFT-benadering, de emotionally focused therapy.

Kwaliteiten

Van nature ben ik nieuwsgierig en belangstellend. Ik hoor ook wat mensen niét vertellen. Minder aangename onderwerpen, die pijn, angst en machteloosheid veroorzaken, ga ik met jou aan.

 

Mijn stijl: aandachtig, licht, mild, betrokken, grondig en creatief.

Ik houd van schatten zoeken, en ik waardeer elke kleine vondst!  

Fine-tuning vind ik essentieel, jouw proces staat daarbij centraal.  

 

Het gaat vaak meer om vertragen en van binnen voelen wat er speelt dan om heel veel woorden te gebruiken. Als je die neiging hebt zet ik je soms even stop. En dan zorg ik dat je met je aandacht in je binnenwereld terechtkomt, terwijl je je daar veilig genoeg bij voelt. Uiteraard is je verhaal kunnen vertellen ook essentieel. De juiste balans vinden, daar draait het om.

 

​Visie

Mijn visie is dat leren in het nu plaatsvindt. Daarom biedt ieder moment van ons contact nieuwe kansen. Om te ervaren, te ontdekken en om andere keuzes te maken. ​Mijn passie is om wat stilstaat in beweging te brengen. Daarvoor is stilstaan-bij nodig. Tijd nemen en het-even-niet-weten zijn voor mij essentiële fases in het proces. Ik zie veel facetten, en ben niet snel door één perspectief overtuigd. En-en heeft voor mij de meerwaarde van het insluiten van polariteiten: naast licht is er zwaar, helder heeft diffuus als tegenhanger en zonder verlies geen verlangen.

Bronnen: opleiding en ervaring

Als persoon en (loopbaan)coach ben ik met lichaamsgerichte therapie bekend. Voeg nu ACT (Acceptance en Commitment Therapy) en EFT (Emotionally Focused Therapy) aan mijn rugzak toe. Ook heb ik mij de methode en het werken met gestolde rouw (voortgezette opleiding Land van Rouw, 2019) eigen gemaakt. De systemische benadering is hierbij een belangrijke invalshoek. Die zet ik al ruim vijftien jaar in (opleiding familieopstellingen bij het Bert Hellinger Instituut, 2006). Voor een holistische aanpak deed ik de opleidingen spirituele psychologie (ISSP, 2010), basis narratieve mediation (expertisecentrum Conflictmanagement, 2013) PsychoSociale Basiskennis (Con Amore, 2020) en Vallei-coach (Vallei-orgasme, 2020. Als (studie)loopbaancoach bij de Hanzehogeschool heb ik 30 jaar ervaring met in-, door-, en uitstroombegeleiding. Ik ben Noloc-gecertificeerd. Het geven van de loopbaantrajecten Take a Chance (45+-55  jaar) en Pinot Gris (55-65 jaar), mindfulness trainingen en lotgenotengroepen nabestaan na zelfdoding heeft mijn expertise als trainer en begeleider gevoed. Ik neem deel aan drie intervisiegroepen, heb een supervisor, en volg nascholingen.

logo_landvanrouw.jpg
logo[3].png
Logo-Noloc-Erkend-Loopbaanprofessional-1
logo.png
10846210_686089591508186_881776612511873
Vallei_logo-roze-transp-500.png
bottom of page