DSC04195.JPG

Nabestaan na zelfdoding

Bijzonder ingrijpend is het om een geliefde te verliezen aan een door diegene zelfgekozen einde. Dat weet ik uit eigen ervaring en door de vele persoonlijke verhalen die ik hoorde in de periode dat ik als begeleider van de jaarlijks draaiende lotgenotengroepen actief was (1994 - 2006). Je beleving van dit rauwe rouwproces delen met elkaar geeft steun, door de herkenning die er is en het er mogen zijn met wat in je leeft.

Lees ook mijn artikel over rouwverwerking ForYou Magazine | ‘Er is geen vast recept voor een rouwproces’ | ForYou Magazine

Ontmoetingsavonden nabestaan na zelfdoding  2021/2022. 

Een serie avonden met een 'vaste groep’ deelnemers, die ervoor kiest om elkaar vaker te ontmoeten. Deze opzet biedt ruimte voor onderlinge verbinding gedurende een periode van drie maanden.

 

Zes bijeenkomsten op de dinsdag-avonden 16 en 30 november, 14 december, 2021 11 en 25 januari en 8 februari  2022. van 20.00-22.00uur.

Locatie Onnemaheerd 1, 9736 AM. 

Ter dekking van de onkosten en voor de begeleiding vragen wij een bijdrage naar draagkracht van € 50,-  75,- of  90,-. (dit bespreken we tijdens het intake gesprek). Dit kennismakingsgesprek voorafgaand aan de groepsbijeenkomsten.is bedoeld om vragen te stellen, om voor jezelf nader te onderzoeken of je echt wilt/durft deelnemen en het verlies van je dierbare de komende periode ‘op je agenda’ te zetten, om een indruk van elkaar te krijgen.

 

zie www.snzg.nl

Aanmelden kan bij mij t/m donderdag 11 november.

logo_snzg.jpg