Livvit coach

Wat is Livvit coaching? 

Livvit Coaching is er voor alle medewerkers in het hoger beroepsonderwijs. Het doel is enerzijds om verzuim te voorkomen en anderzijds om te ondersteunen bij de re-integratie na een periode van verzuim. De coaching is onderdeel van het arbeids-gerelateerde zorgpakket van Achmea/Zilveren Kruis en wordt door deze verzekeraar vergoed.

Ik ben geaccrediteerd om deze trajecten uit te voeren en heb hier ruime ervaring in.

Opzet Livvit Coaching

Het begeleidingstraject bestaat uit circa vier sessies, en begint met een intakegesprek. Na iedere sessie maak je een verslag voor jezelf en je coach. We ronden het traject af met een evaluatie. Als er meer afspraken nodig zijn, dan kan dit uiteraard. De kosten voor deze extra begeleiding komen dan voor rekening van je werkgever.

Werkwijze 

Als coach heb ik aandacht voor het herstel van jouw energiebalans. We onderzoeken hoe je op een gezonde en passende manier kunt blijven werken, dan wel je werk kunt hervatten.

Tijdens de intake gaan we na wat je nodig hebt en besluiten we wat de beste aanpak is. Jij brengt steeds concrete vragen en situaties in die je bezighouden. Ik geef je daarbij passende werkvormen en thuiswerk-suggesties.

Lineke Kamminga

Wilkemaheerd 54    9736 BN Groningen

06- 4000 75 09

info@linekekamminga.nl

website: Wisemice.nl

foto's: Luuk Steemers